Mekatronik Nedir?

Makine, elektronik, yazılım ve kontrol mühendisliğine dayanan; çok kontrollü bir mühendislik dalıdır. Mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşan, verileri algılayıcılar (sensörler) yardımıyla çevre ortamdan algılayan, toplamış olduğu bu verileri kontrol donanımları (mikroişlemciler vs.) ve hafızasındaki yazılımlar aracılığı ile yorumlayan ve gerekli kararları alabilen, tahrik elemanları (aktüatörler) ile de gerekli tepkileri veren tüm makineler, cihazlar ve sistemler birer mekatronik sistemlerdir. Mekatroniğin ana prensibi şekilde de görüldüğü gibi çeşitli tasarım veya dizayn yoluyla bu disiplinlerin entegrasyonudur. Bir mekatronik mühendisinin veya teknikerinin sahip olması gereken özellik şu iki temel unsur arasındaki dengeyi kurabilmesidir; modelleme-analiz ve deneysel çalışma-donanım uygulama yeteneğidir.  

 

Mekatroniğe Neden İhtiyaç Vardır?

Dünyada özellikle 1980’li yıllardan sonra, endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Gelişen ve değişen dünya pazarları ve teknoloji düzeyi sonucu, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken, müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun rekabet sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan birisi de mekatronik kavramıdır. Mekatronik kavramlar, özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde temel değişikliklere neden olmuştur. Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Mekatronik, endüstriyel otomasyon amacıyla kontrol sistemleri teknolojisini araştıran yeni ve çağdaş bir bilim dalıdır.

 

Misyon

Öncelikle sanayi olmak üzere çalışma alanındaki kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla sağlam bir temel eğitim sunarak ve her türlü kaynağı etkin kullanarak;

Üretken, araştırmacı,

Özgüveni yüksek, toplumsal değerlere saygılı,

Sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayan,

Mesleki bilgi ve beceriye sahip ve sürekli değişen koşullara uyum sağlayabilen, 

Nitelikli ara elemanları sektörle iş birliği içerisinde yetiştirmektir.  


Vizyon

Üniversite, sanayi ve toplum iş birliği çerçevesinde;

Bilgiyi ve yetkinliklerini endüstride toplum yararına kullanan,

Ürettiği projeler ile sanayiye katkı sunan,

Yüksek nitelikli, gelişime açık, girişimci ve sektörde aranan bireyler yetiştiren,

Bilim ve teknoloji alanında tanınan bir program olmaktır.


Programın Ana Dersleri:

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler:Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Mekatronik Teknikeri olmak isteyen;

 • Sayısal yeteneğe sahip
 • Matematik ve Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyan
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, çizim yeteneğine sahip
 • Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen, tasarım gücü kuvvetli
 • Mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan
 • Sabırlı, sorumluluk sahibi
 • İşbirliği ve yeniliklere açık, araştırıcı
 • Gözlerinde aşırı kusur bulunmayan
 • Algılama, sayı ve sembollerle akıl yürütme, karar alma ve analiz etme yeteneğine sahip kimseler olması gerekir.
 •  

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Mekatronik Programı mezunları gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde Mekatronik Teknikeri unvanı ile istihdam edilmektedir. Özellikle bilgisayarlı makinelerin hızla geliştirildiği günümüzde özel sektörde, sanayide, atölyelerde çalışma şansına sahiptirler. Mekatronik teknikerleri ayrıca çalışma alanları ile ilgili kendi işyerlerini açabilirler.

 

Başlıca çalışma alanları şunlardır;

 • Kontrol sistemleri (basınç ve sıcaklık kontrol sistemleri)
 • Robotlar (taşıma ve kaynak robotları)
 • Endüstriyel otomasyon (bar kod sistemleri, üretim bandı cihazları)
 • Bina otomasyonu (güvenlik sistemleri, otomatik iklimlendirme sistemleri, otomatik kapı sistemleri)
 • Ev ürünleri (çamaşır ve bulaşık makinaları)
 • Otomotiv (hava yastığı, kilitlenmeyen fren sistemi(ABS))
 • Savunma Sanayii (mayın tarama robotları, otomatik yönlendirilmiş araçlar)
 • Tıbbi uygulamalar (manyetik rezonans MR, atroskopikal cihazlar, ultrasonik problar vs.)
 • Havacılık mühendisliği (otomatik pilotlar, insansız hava araçları)
 • İmge ve ses işleme (otomatik odaklama cihazları, ses ile kontrol edilen cihazlar)
 • Üretim (CNC, NC)
 • Lazer optik sistemleri (barkod)
 • Akıllı ölçüm cihazları (kalibrasyon cihazları, test ve ölçüm sensörleri)

 

Mezun Olacaklar

Mekatronik Programı başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Mekatronik Teknikeri” unvanı verilir. Mekatronik Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Mühendislik Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir. Mekatronik Programı disiplinler arası bir program olması nedeniyle geniş bir alanda dikey geçiş yapma hakkına sahiptir.

 

Mekatronik Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Kontrol Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği

 

ÖğretimElemanları:

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ASIL UĞURLU

Dr. Öğr. Üyesi Gamze YAKUT 

Öğr. Gör. Dr. Hasan MAZLUM

Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK