VİZYON

Üniversite, sanayi ve toplum işbirliği çerçevesinde;

  • Bilgiyi toplum yararına kullanan,
  • Mesleğinde yetkin,
  • Gelişime açık ve girişimci bireyler yetiştiren,
  • Bilim ve teknoloji alanında tanınan, saygın ve lider bir eğitim kurumu olmaktır. 
 
MİSYON

İş dünyası ile çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla her türlü kaynağı etkin kullanarak;

  • Üretken, araştırmacı,
  • Kendine güvenen,
  • Toplumsal değerlere saygılı,
  • Sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayan,
  • Mesleki bilgi ve beceriye sahip ve sürekli değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirerek,

Sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yeni projeler üretmek ve ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmaktır.