Program Hakkında

1014 defa okundu

Programın Amacı: Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek nitelikli Silah Sanayi Teknikerleri yetiştirmektir. Kamu kesimi ve özel sektörde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; makine ve ölçme aletlerinin kullanımı, laboratuvar cihazlarının donanımını, bakım ve onarımını yapmayı, teknik rapor ve proje hazırlamayı, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.

Gereken Nitelikler: Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan adaylar ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda aldıkları puanlara göre tercih yaparak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Derecesi: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara SİLAH SANAYİ TEKNİKERİ ünvanı ile önlisans diploması verilir. En az 120 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Mezunların İş Bulma Olanakları: Silah sanayi teknikeri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde değişik pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar.

Silah Sanayi Teknikerliği programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;

  • Silah sanayisinde,
  • Makine ve Metal atölyelerinde,
  • Makine teknik servislerinde,
  • Her türlü CNC işlemlerinin bulunduğu birimlerde,
  • Firmalarda Teknik Resim birimlerinde,
  • Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
  • Firmaların tasarım birimlerinde,
  • Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçilebilen Lisans Programları:

Makine Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

 

 

ÖğretimElemanları:

Dr. Öğr. Üyesi Özdemir DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Koray ÖZSOY

Öğr. Gör. Osman SALTIK